. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: психо

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 8. Общо 8

 
Реферат по Теория на наркоманиите
 
  11789
Област / Дисциплина: Социални науки / Теория на наркоманиите
Тема: Социална работа в контекста на психо-социалната рехабилитация на зависими. Ресоциализация на криминално проявени зависми
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Професионална психодиагностика
 
  8878
Област / Дисциплина: Икономика / Професионална психодиагностика
Тема: Професионална психограма и професиограма на професията полицай
Страници: 25 стр.
Още информация
 

 
Курсов проект по Социокултурна политика
 
  4865
Област / Дисциплина: Икономика / Социокултурна политика
Тема: Интеграция на деца с психо – физически нарушения до /от 11 до 19 години/, в училищна среда
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Психо-педагогика на индивидуалното и групово субектно развитие на децата до 11 год. въз
 
  10938
Област / Дисциплина: Педагогика / Психо-педагогика на индивидуалното и групово субектно развитие на децата до 11 год. въз
Тема: Предучилищна възраст като сензитивен период. Появата на системата на Аз-а у детето в предучилищна възраст.
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Педагогика
 
  12973
Област / Дисциплина: Педагогика / Педагогика
Тема: СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ, ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА
Страници: 27 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Славянска филология
 
  9633
Област / Дисциплина: Други / Славянска филология
Тема: Лексикално-семантичното поле на глаголите, означаващи звук, в чешкия език
Страници: 119 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Педагогика
 
  14480
Област / Дисциплина: Педагогика / Педагогика
Тема: Същност и възможности за преодоляване на възпитателните дефицити на деца от различен етнически произход в начален етап на обучение
Страници: 130 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
  11382
Област / Дисциплина: Медицина / Здравен мениджмънт
Тема: Мениджмънт на социално- медицинската помощ при Онкохематологични заболявания в детска възраст- перспективи и приоритети
Страници: 108 стр.
Още информация
 
Untitled Document
вижте още
Интеграция на деца с психо – физически нарушения до /от 11 до 19 години/, в училищна среда

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2021