. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: право

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 443

 
Лекции по Право
 
  1271
Област: Право
Дисциплина: Право
Вид: Лекции
Тема: Вещно право, Облигационно право, Интелектуална собственост
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по История на българската държава и право
 
  10295
Област: Право
Дисциплина: История на българската държава и право
Вид: Курсова работа
Тема: Формиране и развитие на обичайното право
Страници: 18 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Mеждународно право
 
  9240
Област: Право
Дисциплина: Mеждународно право
Вид: Курсова работа
Тема: Международно космическо право
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Наказателно право и наказателен процес
 
  12832
Област: Право
Дисциплина: Наказателно право и наказателен процес
Вид: Реферат
Тема: Предмет, метод, задачи и функции на наказателното право
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по История на българската държава и право
 
  9309
Област: Право
Дисциплина: История на българската държава и право
Вид: Курсова работа
Тема: БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО СЕМЕЙНО ПРАВО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО.
Страници: 25 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Търговско право
 
  6444
Област: Икономика
Дисциплина: Търговско право
Вид: Курсова работа
Тема: Общностното право на Европейския съюз като източник на търговското право.
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по основи на гражданско право
 
  12474
Област: Право
Дисциплина: основи на гражданско право
Вид: Курсова работа
Тема: ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Реферат по История на българската държава и право
 
  6856
Област: Право
Дисциплина: История на българската държава и право
Вид: Реферат
Тема: Значение на Закона на Константин Юстиниан за историята на българското феодално право
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно и публично право
 
  6900
Област: Право
Дисциплина: Международно и публично право
Вид: Курсова работа
Тема: Правен режим на чуждунците изобщо и според българското действащо право
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Право на ЕС
 
  2159
Област: Право
Дисциплина: Право на ЕС
Вид: Реферат
Тема: Съотношение на националното право към правото на Европейския съюз според доктрините за примата и директният ефект
Страници: 8 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Международно космическо право

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024