. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: микроикономика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 40

 
Курсова работа по Микроикономика
 
  4990
Област: Икономика
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Микроикономика. Пазарни структури
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Доклад по микроикономика
 
  4720
Област: Икономика
Дисциплина: микроикономика
Вид: Доклад
Тема: Глобализация
Страници: 7 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по микроикономика
 
  4747
Област: Икономика
Дисциплина: микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: “Политики за справяне с бедността”
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Доклад по Микроикономика
 
  5155
Област: Икономика
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Доклад
Тема: Пазар на труда. Работна заплата.
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Микроикономика
 
  6059
Област: Икономика
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Политики за справяне с бедността
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Микроикономика
 
  4744
Област: Икономика
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Политики за справяне с бедността
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Микроикономика
 
  5124
Област: Икономика, МИО
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Пазар на труд и работна заплата
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Микроикономика
 
  4653
Област: Икономика
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Фирмено предлагане при монопол – НЕК ЕАД
Страници: 20 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Микроикономика
 
  11002
Област: Икономика
Дисциплина: Микроикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Пазар на ресурси. Принципи на функциониране и образуване на доходи
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Курсов проект по МИКРОИКОНОМИКА
 
  9311
Област: Икономика
Дисциплина: МИКРОИКОНОМИКА
Вид: Курсов проект
Тема: Вътрешен и външен държавен дълг на България - 2007-2012 г.
Страници: 13 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция. Олигопол
Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса
Пазар на земя и пазар на капитал
Механизъм на пазарното равновесие. Еластичност
Конкуренция
Приходи и разходи на фирмата
Несъвършена конкуренция. Анализ на чистия монопол
Основи на икономическия анализ
Поведение на потребителя и максимизиране на полезността
Основни измерения на човешкия капитал

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024