. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: информатика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 141

 
Реферат по Икономика
 
  13611
Област: Икономика
Дисциплина: Икономика
Вид: Реферат
Тема: „Медицинска информатика и проект „Медицинска информатика 20/20” – Поглед върху бъдещето.“
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  5663
Област: Информатика
Дисциплина: Информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Управленски информационни системи / УИС /
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по информатика
 
  4572
Област: Информатика
Дисциплина: информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Управление и автоматизация на процесите в компанията
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  2433
Област: Информатика
Дисциплина: Информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Проектиране на база от данни посредством програмния продукт MS Access
Страници: 7 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  1071
Област: Технически науки
Дисциплина: Информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Методическа разработка на 5 урока по информатика на тема "Текстообработка"
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Математика и информатика
 
  14296
Област: Информационни технологии
Дисциплина: Математика и информатика
Вид: Дипломна работа
Тема: Изучаване на език за програмиране Go в профилираната подготовка по информатика
Страници: 65 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Информатика
 
  1408
Област: Технически науки
Дисциплина: Информатика
Вид: Реферат
Тема: Benchmarking
Страници: 18 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по ИНФОРМАТИКА
 
  5827
Област: Икономика
Дисциплина: ИНФОРМАТИКА
Вид: Курсова работа
Тема: Външнотърговски баланс
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по информатика
 
  11838
Област: Икономика
Дисциплина: информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Антисоциално поведение
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Информатика
 
  12483
Област: Икономика
Дисциплина: Информатика
Вид: Реферат
Тема: Увод в информационните ситеми
Страници: 11 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Създаване на web сайт
Проектиране на сайт за електронно обучение
Електронен магазин в Интернет
Разпределена система за управление на база данни
Информационни системи
Бази от данни
Проектиране на Web-базирана обучаваща система
Проектиране на база от данни посредством програмния продукт MS Access
Проектиране на информационна система за обслужване на учебния процес във ВУЗ със средствата на Access 2000
Изграждане на модел за релационна база от данни, свързана с дейностите по управление на персонала във фирма

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024