. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: информатика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 141

 
Реферат по Икономика
 
  13611
Област: Икономика
Дисциплина: Икономика
Вид: Реферат
Тема: „Медицинска информатика и проект „Медицинска информатика 20/20” – Поглед върху бъдещето.“
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  5663
Област: Информатика
Дисциплина: Информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Управленски информационни системи / УИС /
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по информатика
 
  4572
Област: Информатика
Дисциплина: информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Управление и автоматизация на процесите в компанията
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  2433
Област: Информатика
Дисциплина: Информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Проектиране на база от данни посредством програмния продукт MS Access
Страници: 7 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  1071
Област: Технически науки
Дисциплина: Информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Методическа разработка на 5 урока по информатика на тема "Текстообработка"
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Математика и информатика
 
  14296
Област: Информационни технологии
Дисциплина: Математика и информатика
Вид: Дипломна работа
Тема: Изучаване на език за програмиране Go в профилираната подготовка по информатика
Страници: 65 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Информатика
 
  1408
Област: Технически науки
Дисциплина: Информатика
Вид: Реферат
Тема: Benchmarking
Страници: 18 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по ИНФОРМАТИКА
 
  5827
Област: Икономика
Дисциплина: ИНФОРМАТИКА
Вид: Курсова работа
Тема: Външнотърговски баланс
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по информатика
 
  11838
Област: Икономика
Дисциплина: информатика
Вид: Курсова работа
Тема: Антисоциално поведение
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Информатика
 
  12483
Област: Икономика
Дисциплина: Информатика
Вид: Реферат
Тема: Увод в информационните ситеми
Страници: 11 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Създаване на web сайт
Проектиране на сайт за електронно обучение
Електронен магазин в Интернет
Разпределена система за управление на база данни
Информационни системи
Бази от данни
Проектиране на Web-базирана обучаваща система
Проектиране на база от данни посредством програмния продукт MS Access
Изграждане на модел за релационна база от данни, свързана с дейностите по управление на персонала във фирма
Проектиране на информационна система за обслужване на учебния процес във ВУЗ със средствата на Access 2000

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024