. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: застраховане

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 73

 
Реферат по Застраховане и социално дело
 
  1191
Област: Икономика
Дисциплина: Застраховане и социално дело
Вид: Реферат
Тема: Общи условия на лизинговото застраховане
Страници: 26 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Застрахователно дело
 
  11698
Област: Икономика
Дисциплина: Застрахователно дело
Вид: Курсова работа
Тема: АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАЗАР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ – ПРЕДЛОЖИТЕЛИ
Страници: 23 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Основи на финансите
 
  11778
Област: Икономика
Дисциплина: Основи на финансите
Вид: Курсова работа
Тема: Имуществено застраховане-конкретен случай
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ЗАСТРАХОВАНЕ
 
  6719
Област: Икономика
Дисциплина: ЗАСТРАХОВАНЕ
Вид: Дипломна работа
Тема: ЛИКВИДАЦИЯ (УРЕЖДАНЕ) НА ЩЕТИ В ИМУЩЕСТВЕНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
Страници: 66 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по маркетинг
 
  6335
Област: Икономика
Дисциплина: маркетинг
Вид: Курсова работа
Тема: маркетингов анализ на Дженерали Застраховане АД
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Реферат по ТРАНСПОРТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
 
  12192
Област: Икономика
Дисциплина: ТРАНСПОРТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
Вид: Реферат
Тема: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕТО
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Застраховане
 
  2112
Област: Икономика
Дисциплина: Застраховане
Вид: Курсова работа
Тема: Застраховка “Гражданска отговорност” при използването и притежаването на плавателни съдове
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по ЗАСТРАХОВАНЕ
 
  9568
Област: Икономика
Дисциплина: ЗАСТРАХОВАНЕ
Вид: Курсова работа
Тема: Застраховане на фирма “Еконрад ЕООД”
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Счетоводство на застрахователите
 
  5439
Област: Икономика
Дисциплина: Счетоводство на застрахователите
Вид: Курсова работа
Тема: Предмет и обект на застраховане. Застрахователен интерес и застрахователен риск
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
  7859
Област: Други
Дисциплина: Управление на човешките ресурси
Вид: Дипломна работа
Тема: МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: Автомобилно застраховане – същност и особености
Страници: 58 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Имуществено застраховане-конкретен случай
Организационна структура и функции на централната банка
„Инструменти на паричната политика”
Ликвиден риск и управлението му в банковото дело

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024