. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: геоикономика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 26

 
Реферат по Геоикономика
 
  1267
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Реферат
Тема: География на религиите
Страници: 110 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Геоикономика
 
  10340
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Реферат
Тема: Развлекателна индустрия
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Реферат по МИО
 
  1423
Област: Икономика
Дисциплина: МИО
Вид: Реферат
Тема: Японският бизнес
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Геоикономика
 
  9773
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Развлекателна индустрия
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Геоикономика, Геодемография
 
  3017
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика, Геодемография
Вид: Реферат
Тема: Харатеристика на човешки ресурси
Страници: 7 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Геоикономика
 
  1089
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Реферат
Тема: География и разпределение на инвестиционните потоци
Страници: 50 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Геоикономика
 
  9965
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Курсова работа
Тема: Пазар на детски играчки
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Геоикономика
 
  4565
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Реферат
Тема: Външна миграция на населението на Република България
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Геоикономика, индустрия
 
  1829
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика, индустрия
Вид: Курсова работа
Тема: Характеризиране на отрасъла "Машиностроене"
Страници: 22 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Геоикономика
 
  2016
Област: Икономика
Дисциплина: Геоикономика
Вид: Реферат
Тема: Териториално-устройствено планиране на отдиха и туризма
Страници: 144 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Съвременни аспекти в техниката на реализация на международни лизингови сделки
Основни тенденции в международните икономически отношения: стоки, услуги и интелектуални продукти
76 въпроса за изпит по Международни икономически отношения
Доклад за проведен практически стаж във фирма "Чипита България" АД
Външна политика на България в периода между двете световни войни
Японският бизнес
Износ - внос: България - Европейски съюз
Преките чуждестранни инвестиции
Икономиката на република Германия
Преговорни позиции и преговори свързани със Судетската криза преди Мюнхенската конференция

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024