. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
21.09.2021 Митническа дейност Дипломна работа Анализ на външнотърговската и маркетинговата дейност на фирма „Престиж 96“ АД 25 стр.
21.09.2021 Митническа дейност Дипломна работа МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ ТРАНЗИТ КАТО ФОРМА НА КОНТРОЛ 22 стр.
21.09.2021 Митническа дейност Дипломна работа Маркетингов анализ на външнотърговската дейност на „Топ Дистрибюшън” ЕООД 22 стр.
21.09.2021 Национална сигурност Дипломна работа „Заплахи и рискове на националната сигурност“ 111 стр.
21.09.2021 Транспорт Дипломна работа Изследване на интензивността на движение на транспортен поток – гр. Русе 66 стр.
21.09.2021 Геодезия Реферат Предмет и задачи на инженерната геодезия 9 стр.
21.09.2021 Педагогика Дипломна работа ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС 24 стр.
21.09.2021 Обучение по информационни технологии в прогимназията Дипломна работа Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в седми клас 75 стр.
21.09.2021 Геодезия Дипломна работа Геодезични дейности при хидрографски измервания 63 стр.
21.09.2021 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа Микропроцесорна система за управление на триизмерен принтер 47 стр.
21.09.2021 ХИМИЯ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА КОБАЛТ-ВИЛЕМИТОВИ КЕРАМИЧНИ ПИГМЕНТИ 39 стр.
21.09.2021 БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОКОНТРОЛ Дипломна работа In vivo оценка на ефективността на микробиални биопрепарати при насаждения от Vitis vinifera сорт Болгар 69 стр.
21.09.2021 Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания Курсова работа Сестрински грижи при лица със сензорни нарушения 9 стр.
21.09.2021 Грижа за здравото и болното дете Курсова работа Закаляване в детската възраст. Масаж и гимнастика. 16 стр.
21.09.2021 Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания Курсова работа Сестрински грижи при инфаркт на миокарда 10 стр.
21.09.2021 Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания Курсова работа Поведение на медицинската сестра за решаване на конфликти 10 стр.
21.09.2021 МЕДИЦИНА Курсова работа Грижи за новородени деца с иктер 10 стр.
21.09.2021 Педагогика Дипломна работа Проектното обучение при изучаване на човекът и обществото В 3 и 4 клас 62 стр.
21.09.2021 Управление на здравните грижи Дипломна работа РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА 102 стр.
21.09.2021 Икономика Дипломна работа Анализ на състоянието и насоки за усъвършенстване на дейността на „ММоторс” АД 94 стр.
21.09.2021 Химия Дипломна работа ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 40 стр.
21.09.2021 Конфликти и конфликтно поведение в предучилищна и начална уч.възраст Реферат Интеграция на малцинствата – Казус с конкретни предложения за решаване на проблемната ситуация 26 стр.
21.09.2021 МЕДИЦИНА Курсова работа Разтваряне и дозиране на антибиотици 15 стр.
20.09.2021 Педагогика Курсова работа МЕТОДИ ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СПОРТУВАЩИТЕ АЙКИДО 15 стр.
20.09.2021 Грижи за здравото и болното дете Курсова работа СГ при деца и възрастни с диабет 10 стр.
20.09.2021 Грижи за здравото и болното дете Курсова работа Сестрински грижи и дейности при лица със захарен диабет 14 стр.
20.09.2021 МЕДИЦИНА Курсова работа Подготовка и извършване на венозна инжекция 9 стр.
20.09.2021 Педагогика Реферат МЕТОДИ ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СКИОРА 14 стр.
20.09.2021 Педагогика Реферат СЪЩНОСТ, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ В УЧИЛИЩЕ 14 стр.
20.09.2021 Надеждност и сигурност на електронни, компютърни и комуникационни системи Реферат ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СИГУРНОСТТА НА СОФТУЕРА 10 стр.
19.09.2021 БИОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа ВЛИЯНИЕ НА НАЧИНЪТ НА ПОДГОТВКА НА ЧЕРЕН ЧАЙ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛИФЕНОЛИ И ЦВЯТ НА ЧАЙ 54 стр.
19.09.2021 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Дипломна работа Управление на складови запаси, посредством стохастично оптимиране и оптимално управление 97 стр.
19.09.2021 Политическо консултиране Дипломна работа Техники и тенденции на политическата комуникация във Франция в периода 1981 – 2007 (на примера на Франсоа Митеран и Жак Ширак) 63 стр.
19.09.2021 Металургични технологии, електротехника и електроника Дипломна работа Аналитично изследване на процеса на разтваряне на Zn кек в ситемата Me-Cl-SO4-H2O с помощта на Eh-pH диаграми 44 стр.
19.09.2021 Сестрински дейности и грижи при лица с шизофрения Курсова работа Сестрински дейности и грижи при лица с шизофрения 10 стр.
19.09.2021 Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания Курсова работа Сестрински грижи при болни с паркинсон 13 стр.
19.09.2021 Грижи за здравото и болното дете Курсова работа Детска консултация – задължения на медицинската сестра 16 стр.
19.09.2021 функционална граматика Курсова работа Синтактични средства за изразяване на умозаключителна модалност в съвременния български език 10 стр.
19.09.2021 Философия Курсова работа Размишление върху класическото и модерно изкуство на примера на пейзажа 9 стр.
19.09.2021 Бизнес стратегии Курсова работа Антикризисна стратегия на организацията 14 стр.
19.09.2021 ОСНОВИ НА ПРАВОТО Курсова работа Дължима престация 10 стр.
19.09.2021 Макроикономика Курсова работа Централно банкиране - функции и политики. БНБ - развитие, управленска структура и политика 13 стр.
19.09.2021 Философия Курсова работа Индивидуалната субстанция при Г. Лайбниц 9 стр.
18.09.2021 Българска литература след Първата световна война Курсова работа Връзката между „Морфология на приказката” на Владимир Проп и „Приказка за стълбата” на Христо Смирненски 10 стр.
18.09.2021 Архивистика Курсова работа Мястото на народното творчество в художествената култура на Възраждането през 50-60-те години на XIX век. 23 стр.
18.09.2021 Социална педагогика Реферат Форми на насилие в семейна среда 19 стр.
17.09.2021 Педагогика на обучението по музика Дипломна работа Странджа, нестинарските игри и връзката на фолклора с българското училище 86 стр.
17.09.2021 Агробизнес Дипломна работа ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ АРЕНДУВАНЕТО НА ЗАМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В РБЪЛГАРИЯ 57 стр.
17.09.2021 Индология Курсова работа Далитската литература на хинди – наративи на болката и отчуждението 10 стр.
17.09.2021 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението Курсова работа Интерактивни средства за обучение 12 стр.
17.09.2021 Горска генетика и селекция Курсова работа Изучаване на полиморфизма в популациите на дървесните видове. Селекционна инвентаризация в насаждения за семепроизводство. Паспорт на кандидат-елитно дърво. 12 стр.
15.09.2021 РЕГУЛАЦИИ Реферат Планове за регулация и режим на застрояване / ПРЗ/, планове за улична регулация/ ПУР/, планове за регулация / ПР/ - урегулиране на поземлени имоти,публична и частна собственост, големина, форма и размери, отреждане, собственост и делби. 13 стр.
15.09.2021 Политика и публична власт Курсова работа Изпълнителна власт 21 стр.
15.09.2021 Теория и методика на физическото възпитание Дипломна работа Развитие на техническите способности на 15-17 годишни ученици, занимаващи се с баскетбол 85 стр.
15.09.2021 Информационни технологии в бизнеса Дипломна работа Маркетинг и реклама в социалните мрежи 58 стр.
15.09.2021 Съвременна обща история Реферат Бунтовете в социалистическия лагер – Чехословакия 1968 г. 10 стр.
15.09.2021 Микропроцесорна техника Курсова работа RAM памет и приложения 14 стр.
15.09.2021 Устойчиво развитие на индустрията Курсова работа Продуктова матрица на „Рубин трейдинг” АД 10 стр.
09.09.2021 Съвременна обща история Реферат „Странната война“ и „Битката за Англия“ 10 стр.
09.09.2021 Нова обща история Курсова работа Армията на Британската източноиндийска компания (1750 – 1850) 28 стр.
09.09.2021 Научно изследователска практика 2 Курсова работа Кисело и прясно мляко 16 стр.
09.09.2021 Нова обща история Курсова работа Битката при Трафалгар 31 стр.
09.09.2021 Управление на реални активи в бизнеса Курсова работа Анализ на управлението на реални активи в “РАЛОМЕКС” АД, гр.Завет 12 стр.
09.09.2021 Пазарни проучвания Курсова работа Проучване на удовлетвореността на клиентите от обслужването в търговски вериги „Кауфланд” 12 стр.
09.09.2021 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Дипломна работа Идеен проект на IP система за видеонаблюдение 61 стр.
07.09.2021 Лесовъдство Дипломна работа Анализ на Пан-европейските количествени критерии и индикатори за устойчиво стопанисване на горите и горските територии на община Велинград 135 стр.
07.09.2021 Национална сигурност Дипломна работа Заплахи и рискове на националната сигурност 116 стр.
07.09.2021 ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА Дипломна работа Подобряване на транспортната и логистична дейност на фирма ”Х” 86 стр.
07.09.2021 Социология и науки за човека Дипломна работа Доброволчество. Социален капитал или правене на добро? 101 стр.
07.09.2021 РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА Реферат РАДИОКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА 24 стр.
07.09.2021 Системи за управление на рискови технологични процеси Курсова работа Особености на рисковите технологични процеси 13 стр.
07.09.2021 РКТ Курсова работа Филтри за свръхвисоки честоти и обмени резонатори 34 стр.
07.09.2021 Съвременни мотивационни техники Курсов проект Добри практики и примери за компании, поели социална отговорност за съпричастност в социалната среда за пандемията Covid 19 13 стр.
07.09.2021 Съвременни политически системи Курсов проект Политическите системи и държавното устройство. Унитарна държава. Федерация. Конфедерация 15 стр.
07.09.2021 Управление на човешките ресурси Курсов проект Структуриране на човешките ресурси 12 стр.
07.09.2021 Данъчна система и контрол Курсов проект Методология на данъчния контрол 17 стр.
07.09.2021 Управление на екипи Курсов проект Мотивационни фактори и стимулиране на екипа 17 стр.
07.09.2021 Педагогика на физическото възпитание Курсова работа Начално разучаване на хандбала в училищата 27 стр.
06.09.2021 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Курсов проект IP Видеонаблюдение 34 стр.
06.09.2021 Съвременни политически институции на Европейския съюз Реферат Европейска Комисия 16 стр.
06.09.2021 Биология на инфекциозните заболявания Реферат Bacillus anthracis. Антракс 12 стр.
06.09.2021 Системи за управление на рискови технологични процеси Курсова работа Особености на рисковите технологични процеси 14 стр.
06.09.2021 Иновационен мениджмънт Курсов проект Иновации-същност и видове. Бизнес профил и иновационна дейност на „LIDL“ България 16 стр.
06.09.2021 Митническо законодателство Курсов проект Митническа стойност на стоките 17 стр.
06.09.2021 Спорт Курсова работа Ефективност при изпълнението на начален удар на отборите от Суперлига мъже : Миньор Перник и Нефтохимик Бургас за сезон 2018 - 2019 32 стр.
06.09.2021 Управление на разходите Курсов проект Разходи за труд и системи за заплащане на труда в предприятието 16 стр.
05.09.2021 Противодействие на трафика на хора Курсов проект Трафик на хора – съвременното робство 17 стр.
05.09.2021 МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО Курсова работа МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРОВЕ. МИРНО УРЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРОВЕ – НЕСЪДЕБНИ СРЕДСТВА 10 стр.
05.09.2021 Медиация и извънсъдебно решаване на спорове Курсова работа Етапи на процедурата по медиация. Общи и отделни срещи. 10 стр.
04.09.2021 Педагогика Дипломна работа Агресивно поведение у учениците в начална училищна възраст 85 стр.
04.09.2021 НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА Дипломна работа Развиване на качеството трудолюбие чрез българските фоклорни приказки в началното технологично обучение 57 стр.
04.09.2021 ПР и обществени комуникации Дипломна работа Управление на онлайн репутацията на известните: Григор Димитров, Димитър Бербатов и Валери Божинов 79 стр.
04.09.2021 Агрономство Дипломна работа Фитосанитарна оценка на овощни насаждения в района на Девня, Област Варна 51 стр.
04.09.2021 Уеб технологии и разработване на софтуер Дипломна работа Система за управление на данни за студенти, анкети и анализ на данни за бъдеща професия 68 стр.
04.09.2021 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Функции и управление на системата за обществени възпитатели 115 стр.
04.09.2021 КОРПОРАТИВЕН ПИАР Курсова работа Изготвяне на портфолио от пиар текстове за корпорация – корпоративен гражданин 23 стр.
04.09.2021 Корупция и лобизъм Реферат ЛОБИСТКАТА ДЕЙНОСТ: СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКА, ТЕХНИКИ 12 стр.
04.09.2021 ФОТОЖУРНАЛИСТИКА Реферат Начало на фотографията и развитие на фотожурналистиката 13 стр.
04.09.2021 Педагогика Реферат Система на училищното управление 13 стр.
04.09.2021 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Дипломна работа РАЗКАЗИ ЗА КАМЪКА. АЛТЕРНАТИВНИ ЛЕЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ С.КРИБУЛ, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО 52 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021