. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
18.11.2023 Екотуризъм Курсова работа Туристическата политика насочена към развитие на екотуризмът в Община Ракитово 23 стр.
18.11.2023 Бизнес модели в социалната сфера Курсова работа ДМСГД – Стара Загора 12 стр.
18.11.2023 ПЛАН – КОНСПЕКТ Ситуация - Български език и литература I група Курсова работа - План конспект Моята играчка 5 стр.
18.11.2023 ФИНАНСИ Дипломна работа РОЛЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В Р. БЪЛГАРИЯ 23 стр.
18.11.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа Шизофрения - форми и клинична картина: сестрински диагнози и клинично поведение 17 стр.
18.11.2023 Педагогика Дипломна работа Изграждане на елементарни представи за безопасно движение на пътя при 6-7 годишните деца 33 стр.
18.11.2023 Педагогика Дипломна работа Съдържателни и технологич-ни модели на работа с гатанки в родноезиковото обучение в начален образователен етап 54 стр.
18.11.2023 Управление на човешките ресурси Курсов проект Стратегии за управление на конфликти 17 стр.
18.11.2023 ТЕОРИЯ НА СТРЕЛБАТА И ОГНЕВАТА ПОДГОТОВКА Курсов проект Правила за стрелба със стрелково оръжие в планина 10 стр.
18.11.2023 СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Курсов проект Да се определи слънчевото покритие на слънчева инсталация за горещо водоснабдяване, при целогодишна експлоатация на инсталацията за гр. София 13 стр.
18.11.2023 Медийна педагогика Есе Дигиталната компетентност на педагога в процес на обучение на подрастващите в условията на извънредното положение в РБ 7 стр.
18.11.2023 ПЛАН – КОНСПЕКТ Околен свят III група Курсова работа - План конспект На рожден ден 6 стр.
18.11.2023 ПЛАН – КОНСПЕКТ Математика III група Курсова работа - План конспект Моята групичка е.... 7 стр.
17.11.2023 Управление на проекти Курсова работа Разработване на методи за усъвършенстване на производствения процес в цех за топли закуски 19 стр.
17.11.2023 АВТОМАТИКА И МЕХАТРОНИКА Дипломна работа УПРАВЛЕНИЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА МЕЛНИЦА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ С PLC 50 стр.
17.11.2023 Методика на обучението по математика Курсова работа - План конспект Блатото през лятото 7 стр.
17.11.2023 Финанси Курсова работа Финансови взаимоотношения между централната и местната власт 20 стр.
17.11.2023 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС Курсова работа Същност, обхват и възможности за извършване на данъчни ревизии 23 стр.
17.11.2023 Икономика Курсова работа Социално осигурителна система на Австрия 17 стр.
17.11.2023 Методика на обучението по математика Курсова работа - План конспект Числова редица 4 стр.
17.11.2023 Методика на обучението по математика Курсова работа - План конспект Кое е следващото? 6 стр.
02.10.2023 Финанси Курсова работа Проблеми на здравното осигуряване и акценти на здравната реформа в България 22 стр.
02.10.2023 Финанси Курсова работа Същност на пенсионното осигуряване. Слабости и пропуски на пенсионно-осигурителната система в Р. България. 23 стр.
02.10.2023 ПЛАН – КОНСПЕКТ на педагогическа ситуация за 4 група по Математика Курсова работа - План конспект Часовник 5 стр.
02.10.2023 Право Курсова работа Държавата и правото в Средна Азия и Иран. Държавно устройство и публично право в Персия. Същност на източна деспотия. 11 стр.
02.10.2023 Правна защита на детето и личността Курсова работа Детето в риск от отпадане на училище 12 стр.
02.10.2023 Съвременни тенденции и подходи на обучението по изобразително изкуство в НЕО Курсова работа Специфични методи и похвати в обучението по изобразително изкуство 8 стр.
02.10.2023 Овощатство Курсова работа ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ЯБЪЛКАТА 41 стр.
02.10.2023 педагогическа ситуация за 4 група по Математика Курсова работа - План конспект Числата до 10 5 стр.
01.10.2023 ФИНАНСИ Курсова работа „Финансов анализ на дълготрайните материални активи на фирма „Ванко-С63“ ЕООД“ 18 стр.
01.10.2023 ФИНАНСИ Реферат Пари, функции на парите. Парични агрегати 16 стр.
01.10.2023 ФИНАНСИ Курсова работа Описание на Франчайз 18 стр.
01.10.2023 Околен свят- III- група Курсова работа - План конспект Есенно плодородие 5 стр.
01.10.2023 Ситуация IV група Курсова работа - План конспект Движим се с правила 8 стр.
01.10.2023 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Реферат Пробиване 25 стр.
01.10.2023 Предучилищна и начална училищна педагогика Дипломна работа Приложение на природо-хуманистичния подход при запознаване на учениците с околната среда в начален етап на обучение 84 стр.
01.10.2023 Спорт Дипломна работа Развитие на максимална сила при 12-14 годишни спортисти, трениращи борба, чрез пирамидален метод 30 стр.
01.10.2023 Международни отношение „Право“ Курсова работа Процесът на присъединяване на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз 19 стр.
01.10.2023 Социология Реферат СЕМЕЙСТВО, БРАК И ЛИЧЕН ЖИВОТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪЩНОСТ НА СЕМЕСТВОТО. ПЕТ ОСНОВНИ ПОДХОДА, КОИТО РАЗКРИВАТ АСПЕКТИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО. ФОРМИ И ТИПОВЕ БРАК. СЕМЕЙСТВОТО И ПРОБЛЕМА ЗА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 11 стр.
01.10.2023 Мироопазващи операции и разрешаване на конфликти Курсова работа НАТО – история, възникване, структура и функции на Алианса и присъединяването на България към него 15 стр.
01.10.2023 Основи на управлението Курсова работа Среда и свързаните с нея предизвикателства пред управлението на организацията 30 стр.
01.10.2023 Бизнес стратегии Курсова работа Стратегии за управление на конфликти 13 стр.
01.10.2023 Организация и управление на социалните дейности Курсова работа СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МЕХАНИЗЪМ, АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА 23 стр.
01.10.2023 Педагогическа ситуация за трета група по КТБД Курсова работа - План конспект Педагогическа ситуация за трета група Тема „Теменужка” 5 стр.
01.10.2023 Трудово право Курсова работа Шизофрения - форми и клинична картина: сестрински диагнози и клинично поведение 17 стр.
01.10.2023 ТУРИЗЪМ Курсова работа Туристическата политика насочена към развитие на екотуризмът в Община Ракитово 23 стр.
01.10.2023 ФИНАНСИ Реферат Капиталово бюджетиране. Капиталови инвестиционни решения 16 стр.
01.10.2023 Ситуация Бъгарски език и литература - IV група План Играем със звукове и думи 6 стр.
01.10.2023 План-конспект по български език за 7. клас План Сложно съставно изречение (Издателство “Просвета”, автори: Милена Васева и Тина Велева, Стр. 60-63) 7 стр.
01.10.2023 Индустриален дизайн Дипломна работа Дизайн на фирмена идентичност 53 стр.
01.10.2023 Сигурност Дипломна работа ФИРМЕНА СИГУРНОСТ 71 стр.
01.10.2023 Инженерен дизайн Дипломна работа Разработване на лого и фирмена идентичност 40 стр.
01.10.2023 Бизнес анализ на стопанска дейност Курсова работа Анализ на използването на трудовите ресурси в предприятие Х 14 стр.
01.10.2023 ТУРИЗЪМ Курсова работа Разрастване и нови тенденции в развитието на СПА и Уелнес туризъм 21 стр.
01.10.2023 РЕГИОНАЛНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ Курсова работа Кратък исторически преглед на възникването на международните организации. 15 стр.
01.10.2023 Автоматика и информационни технологии Курсова работа СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ 8 стр.
01.10.2023 Педагогика Дипломна работа Използване на компютърни презентации в обучението по „Човекът и обществото“ в трети клас 63 стр.
01.10.2023 ТУРИЗЪМ Курсова работа Ресурси за развитие на събитиен туризъм на територията на община Бяла 12 стр.
01.10.2023 Права на човека и сигурност Курсова работа Актуални тенденции в защитата правата на човека 15 стр.
01.10.2023 Ситуация по Математика за 1 група План Къде е? 6 стр.
01.10.2023 План-конспект на урок по четене –трети клас План „Синя Приказка“ на Леда Милева 6 стр.
30.09.2023 ТУРИЗЪМ Курсова работа Качество в хотелиерството на примера на Гранд хотел „Поморие“ 13 стр.
30.09.2023 ЕС, НАТО и Русия и сигурността в Югоизточна Европа след Студената война Курсова работа Специфики на международната система след Студената война 13 стр.
30.09.2023 УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ Реферат Индустриални роботи 10 стр.
30.09.2023 Основи на управлението Курсова работа Анализ и оценка на методите за изработването на управленски решения в организация „Х“. 15 стр.
30.09.2023 Педагогика Курсова работа Развиване на качеството гъвкавост в тазобедрените стави на 10-12 годишни състезатели по художествена гимнастика. 25 стр.
30.09.2023 ТУРИЗЪМ Курсова работа Беседа за град Пловдив 20 стр.
30.09.2023 Международни отношения Курсова работа Дипломатически преговори - същност, видове, форми, фази 18 стр.
30.09.2023 ПРАВНИ ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Курсова работа Дипломатическият имунитет на международните организации и техните служители и правото на международните служители на справедлив процес за защита на техните законни права и интереси? Има ли противоречие между имунитета и защитата на правата на служителите 15 стр.
30.09.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа Прогнозиране, предотвратяване и разрешаване на конфликтите 16 стр.
30.09.2023 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Курсова работа МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 15 стр.
30.09.2023 ТУРИЗЪМ Курсова работа Туристическата политика насочена към развитие на екотуризмът в Община Ракитово 23 стр.
30.09.2023 Регионална икономика Курсова работа Регионален план за развитие на Област Сливен 19 стр.
30.09.2023 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ Курсова работа Роля на ОССЕ, НАТО и ЕС в сферата на сигурността 17 стр.
30.09.2023 Педагогика Курсова работа ПРОГРАМА ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА НА ДГ „Св. Богородица“ – гр. Благоевград 15 стр.
30.09.2023 ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ Курсова работа Определяне на справедливата стойност на „Албена” АД 22 стр.
30.09.2023 ОМБУДСМАНЪТ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Курсова работа Европейски омбудсман – правомощия и дейности 14 стр.
30.09.2023 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ Реферат РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ НА ГЪРЦИЯ 8 стр.
30.09.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ И ТРЕВОЖНОСТ 18 стр.
30.09.2023 Предприемачество Курсова работа Предприемачески план за въвеждане на нов хранителен продукт 25 стр.
30.09.2023 Финансови пазари Курсова работа Класификация на финансовите пазари 17 стр.
30.09.2023 ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ Реферат Анализ на водещите природни туристически ресурси на област Сливен 13 стр.
30.09.2023 ФИНАНСИ Реферат Основни макроикономически показатели на Гърция 25 стр.
30.09.2023 Международна икономика Курсова работа Миграция на работната сила - същност и значение на развиващите се страни 16 стр.
30.09.2023 Международноправни средства за борба с тероризма Курсова работа БОРБА СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА-МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ 17 стр.
30.09.2023 Социална педагогика Курсова работа Социално-педагогическа работа с деца в риск 15 стр.
30.09.2023 ФИНАНСИ Курсова работа Финансов анализ на дълготрайните материални активи на фирма „Зенит 357“ ЕООД 18 стр.
30.09.2023 ФИНАНСИ Курсова работа Оценка на финансовото състояние на „Спиди“ АД 17 стр.
30.09.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа Психолого-педагогическа характеристика на деца с нарушение на слуха 15 стр.
30.09.2023 ИСТОРИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ Курсова работа ЦЪРКВАТА И ДЪРЖАВАТА ПРЕЗ РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ 15 стр.
30.09.2023 Педагогика Есе СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ В УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 8 стр.
30.09.2023 БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ Курсова работа Изследване дейността на фирма „Електростарт“ АД 17 стр.
30.09.2023 Местни данъци Курсова работа Патентен данък 11 стр.
17.02.2023 Логистичен мениджмънт Дипломна работа Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на „Амета Холдинг“ АД 100 стр.
12.02.2023 НУП Курсова работа - План конспект Превръщане на обемни форми в образи - 3 клас /нови знания/ 6 стр.
25.09.2023 ПУП Курсова работа - План конспект Животните във фермата /6-7 подготвителна група/ 8 стр.
12.02.2023 Национална сигурност Дипломна работа Организация на митническия граничен контрол на ГКПП 100 стр.
06.02.2023 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА Курсова работа КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОКСАРТРОЗА 29 стр.
06.02.2023 Клинична психология Курсова работа Интервюто – диагностичен инструмент в клиничната психология 12 стр.
06.02.2023 ПСИХОЛОГИЯ Курсова работа Психични състояния в здраве и болест: стрес, страх, фрустрация, депривация, психотравма 16 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024