. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по макроикономика
 
 
Каталожен номер:
9778
Област:
Икономика
Дисциплина:
макроикономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Международно разделение на труда и международна търговия
Страници:
20 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
21.11.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Международното разделение на труда
1.1 Същност
1.2 Видове
1.3 Нови теории
1.4 Изгоди
1.5 Детерминанти
1.6 Форми

2. Международна търговия
2.1 Същност
2.2 Еволюция на възгледите на международната търговия
2.3 Теория на Хекшер- Олин
2.4 Предлагане
2.4.1 При постоянни разходи
2.4.2 При нарастващи разходи
3. Източници:
- „Международно разделение на труда” – проф.В.Маринов, УИ „Стопанство”, София, 2004 г.
- учебник по Макроикономика Университетско издателство Т. Спасов
- http://www.bg-pravo.com/2010/11/37.html


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022