. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Теория на финансовия контрол
 
 
Каталожен номер:
9588
Област:
Право
Дисциплина:
Теория на финансовия контрол
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Организация на контрола, осъществяван от Сметната палата
Страници:
12 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2013
Добавена в сайта на:
11.10.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:


1. История на Сметната палата на Република България

2. Същност, структура и основни задачи на Сметната палата

3. Одитна дейност и видове одити, осъществявани от палатата

4. Какво още проверява (одитира) Сметната палата ?

5. Принципи на организация на контрола, осъществяван от Сметна палата

6. Права и задължения на контролните органи на палатата

Заключение

Използвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021