. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Организационна култура
 
 
Каталожен номер:
9146
Област:
Икономика
Дисциплина:
Организационна култура
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Особености на организационната култура
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2014
Добавена в сайта на:
16.08.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод…………………………..…………………………………………………3
1.Същност, елементи и функционален модел на организацията……………4
2.Същност на организационната култура…………………………………….5
3.Принципи на организационната култура……….……….…….……………7
4.Модел на организационна култура………………………………………….8
5.Функции на организационната култура…………………………………….9
6.Видове организационна култура…………….…….…….…………………11
Заключение…….……………….…………….…………….………………….12
Източници…………………….…………………………….…………………13


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023