. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Професионална психодиагностика
 
 
Каталожен номер:
8878
Област:
Икономика
Дисциплина:
Професионална психодиагностика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Професионална психограма и професиограма на професията полицай
Страници:
25 стр.
Цена:
8 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2013
Добавена в сайта на:
17.07.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

• ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДИЗАЙН:
• Цел
• Обект
• Задачи
• Методики на изследване
• УВОД
• ПРОФЕСИОГРАМА:
• Основни длъжностни задължения;
• Изисквания към подготовката на учителя;
• Професионална и колегиална етика;
• Основни нормативни актове и документи, които трябва да познава;
• Организационни връзки, взаимоотношения със социалната среда и с професионалното обкръжение.
• ПСИХОГРАМА:
• Психо-сензорната сфера на личността;
• Психо-моторната сфера на личността;
• Волевата сфера на личността;
• Емоционалната сфера на личността;
• Интелектуалната сфера на личността;
• Личностната сфера на личността.
• РЕЗУЛТАТИ ОТ ПСИХОДИАГНОСТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
• ЛИЧНОСТЕН ПРОФИЛ
• ПСИХОДИАГНОСТИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021