. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по РАБОТА В ЕКИП
 
 
Каталожен номер:
8489
Област:
Икономика
Дисциплина:
РАБОТА В ЕКИП
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
КОНФЛИКТИ ПРИ РАБОТА В ЕКИП
Страници:
14 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
11.06.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:


1. Първа задача: Реферат ..................................................................................3

2. Втора задача: Програма за работа в екип на ”Център за работа с деца в риск” – цел, срок за изпълнение, структура на екипа и комуникациите в него, подбор на персонала, определяне на функционалните роли ................6

3. Трета задача: Обосновка на 3 важни задачи на ръководителя .................11

4. Четвърта задача: Изброяване на 5 проблема при изграждането и функционирането на екипа като се посочат начините за решаване на проблема ...........................................................................................................12

5. Използвана литература ................................................................................14


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021