. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Анализ на риска за сигурността
 
 
Каталожен номер:
8196
Област:
Икономика
Дисциплина:
Анализ на риска за сигурността
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на риска
Страници:
15 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
18.05.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Какво е риск...............................................................................................3
Източници на риска...................................................................................3
Идентифициране........................................................................................3
- Външни рискове......................................................................................4
- Вътрешни рискове...................................................................................4
Видове риск................................................................................................5
Типове риск................................................................................................5
Управление на риска.................................................................................7
- Идентифициране на рисковете..............................................................9
- Качествен и количествен анализ на риска...........................................10
- Планиране на действия за преодоляване на риска..............................10
- Следене и контролиране на риска........................................................11
Анализ и оценка на риска........................................................................12
Източници.................................................................................................15 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023