. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Публична администрация
 
 
Каталожен номер:
8097
Област:
Икономика
Дисциплина:
Публична администрация
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Анализ на процесите по набиране, подбор и ориентация на човешките ресурси в организацията
Страници:
79 стр.
Цена:
79 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
09.05.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ 3
I. ГЛАВА ПЪРВА: 5
1. Същност на процеса на набирането на човешки ресурси. Значение. 6
2. Методи за набиране на човешки ресурси. 12
2.1. Методи за вътрешно набиране: 15
2.2 Методи за външно набиране: 17
3. Процес на подбор на човешки ресурси 23
3.1. Критерии за оценка на кандидатите 26
3.2. Етапи на подборния процес 29
4. Ефективност на набирането и подбора на човешките ресурси. 36
5. Ориентация на новите служители във фирмата 37
II. ГЛАВА ВТОРА: 39
1. Обща информация за фирма Практикер ЕООД 40
2. Набиране на човешки ресурси за фирма Практикер ЕООД 42
2.1. Същност на процеса набиране 42
2.2. Определяне на изискванията за длъжността и изисквания за личността и тяхното синхронизиране с длъжностната характеристика 43
2.3. Процес по откриване на работна позиция в Практикер ЕООД 45
2.4. Методи за набиране на човешки ресурси в Практикер ЕООД 46
3. Подбор на човешки ресурси във фирма Практикер ЕООД 54
4. Ориентация на новия служител в Практикер ЕООД 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 70
ПРОЛОЖЕНИЯ 71
Приложение 1: 72
Приложение 2: 74
Приложение 3: 75
Приложение 4: 76
Приложение 5: 77
Приложение 6: 78

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023