. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
7958
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Състояние и насоки за подобряване на логистичната система на фирма „Папас олио” АД гр. Ямбол
Страници:
94 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2013
Добавена в сайта на:
20.04.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод……………… ……………………………………………………..2 -3 стр.
I. Глава първа. Теоретико-методологични основи на стопанската логистика……………………………………………………………….4-27 стр.

1. Същност и характеристика на логистиката………………………….4-10 стр.
2. Структурни елементи на логистиката………………………………10-29 стр.
2.1 Логистични дейности……………………………………………..10-13 стр.
2.2 Логистичен процес………………………………………………..13-14 стр.
2.3 Логистични вериги……………………………………………….14-16 стр.
2.4 Логистична система…………………………………………… 16-19 стр.
3. Фактори влияещи върху развитието на логистиката……………...20-27 стр.
3.1 Външни фактори…………………………….. ……………………20-21 стр.
3.2 Вътрешни фактори…………………………...............................21-23 стр.
3.3 Други фактори………………………………................................23-27 стр.

II. Глава втора. Анализ и състояние на логистичната система на фирма „Папас олио” АД гр. Ямбол……………………………………….28-64 стр.

1. Кратка характеристика на фирма „Папас олио” АД гр. Ямбол.....28-29 стр.
2. Логистичен продукт на фирма „Папас олио” АД гр. Ямбол……30-33 стр.
3. Управление на логистичните дейности на фирма „Папас олио” АД гр.Ямбол………………………………………………………………34-58 стр.
3.1 Логистичните дейности свързани със закупуването на стоките
……..………………………………………………………………………………..34-38стр.
3.2 Логистични дейности при складиране и обработване……39-45 стр.
3.3 Логистични дейности в производството…………………..46-50 стр.
3.4 Логистични дейности при реализация и продажба……….51-52 стр.
3.5 Транспортна логистика ……………………………………….52-55 стр.
3.6 Запаси на фирмата……………………………………………..55-58 стр.
4. Логистични разходи на фирма „ Папас олио” АД гр. Ямбол……..59-64 стр.

III. Глава трета. Насоки за подобряване на логистичната система на фирма „Папас олио” АД гр. Ямбол………………………………………...65-87 стр.

2. Усъвършенстване на складовата дейност на фирма „Папас олио” АД
гр. Ямбол……………………………………………………………...65-73 стр.
2.3 Усъвършенстване на вътрешно планиране на склада.........66-67 стр.
2.4 Усъвършенстване на закритите складове...........................67-68 стр.
2.5 Усъвършенстване на подемно-транспортното оборудване и измерителните уреди...............................................................68-73 стр.

3. Създаване на отдел логистика и научно-изследователски отдел на фирма „Папас олио” АД гр. Ямбол…………………………………………73-80 стр.

4. Използване на прогресивни методи за управление на логистичната дейност на фирма „Папас олио” АД гр. ……………………………………..81-87 стр.


Заключение………………………………………………………………88 стр.
Използвана литература……………………………………………..89 -90стр.
Приложение…………………………………………………………..91-93 стр.
Съдържание…………………………………………………………..94-95 стр.


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023