. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
7716
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Моделиране на текстови задачи в началната училищна математика
Страници:
110 стр.
Цена:
106 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
22.03.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Глава I. Задачите в обучението по математика
1. Понятието задача в началната училищна математика
2. Класификация на текстовите задачи (М – М – М; М – R – М;
R – R – R)

Глава II. Моделиране на структурата на текстовите задачи
1. Съкратен запис на задачата.
2. Моделиране на текстови задачи с помощта на диаграма „Ойлер –Вен”.
3. Моделиране с помощта на диаграма „ квадратчета и стрелки”.

Глава III. Анализ на учебното съдържание по отношение присъствие на моделирането в началната училищна математика.

Изводи

Заключение

Използвана литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024