. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Електроника
 
 
Каталожен номер:
7572
Област:
Икономика
Дисциплина:
Електроника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Разработване на проект на електрическите инсталации на жилищна кооперация
Страници:
104 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
22.02.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 3
I Глава. 4
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИОННИЯ ПЛАН НА ЕДНОФАМИЛНОТО ЖИЛИЩЕ. 4
II Глава. 6
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИЛОВИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВСЕКИ ЕТАЖ. 6
2.1 Детерминирани методи за определяне на максималния товар 6
2.1.1 Метод на технологичния график 6
2.1.2 Метод с коефициента на търсене 7
2.1.3 Метод с коефициента на едновременност 8
2.1.4 Метод на специфичния разход на електрическа енергия 9
2.2 Определяне на максималния продължителен товар по метода на подредените товарови графици 9
2.3 Изчисления за РТ-1: 14
2.4 Изчисления за РТ-2: 18
2.5 Изчисления за РТ-3: 21
2.7 Изчисления за ГРТ: 25
III Глава. 30
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ В ЖИЛИЩЕТО 30
3.1 Алгоритъм на пресмятане при точковия метод. 31
3.2 Проектиране на осветителната инсталация в приземения етаж 34
3.3.Проектиране на осветителната инсталация в първия етаж 40
3.4 Проектиране на осветителната инсталация във втория етаж. 44
3.5 Проектиране на осветителната инсталация в третия етаж. 50
IV Глава. 56
ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ 56
V Глава. 58
ИЗБОР НА ПУСКОВО-ЗАЩИТНА И КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА.
5.1 Изчисления за разпределително табло РТ-1 58
5.2 Изчисления за разпределително табло РТ-2 68
5.3 Изчисления за разпределително табло РТ-3 76
5.4 Изчисления за главно разпределително табло ГРТ 81
5.5 Избор на главен прекъсвач и сечение и вид на проводника за ГРТ: 96
VI Глава 97
ИЗИСКВАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ 97
ИЗВОДИ И ПРОПОРЪКИ 99
Литература 100
Съдържание…………………………………………………………………101 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021