. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
 
 
Каталожен номер:
7399
Област:
Туризъм
Дисциплина:
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Маркетинг на СПА-хотел „Свети Георги“, гр.Поморие
Страници:
14 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
24.01.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
I. Въведение................................................................................................................3стр.
II. Представяне на СПА-хотел ”Свети Георги”……………........…………………3стр.
III. Мисия и визия.........................................................................................................4стр.
1. Мисия.................................................................................................................4стр.
2. Лого....................................................................................................................4стр.
IV. Анализ на макросредата.........................................................................................5стр.
V. Анализ н микросреда..............................................................................................6стр.
1. Клиенти..............................................................................................................6стр.
2. Конкуренция ....................................................................................................6стр.
3. Доставчици........................................................................................................6стр.
VI. SWOT анализ и извеждане на възможностите за стратегическо развитие.......7стр.
1. Силни страни.....................................................................................................7стр.
2. Слаби страни.....................................................................................................7стр.
3. Възможности.....................................................................................................8стр.
4. Заплахи..............................................................................................................8стр.
VII. Определяне на целеви пазари и целеви групи клиенти. Сегментация..............9стр.
VIII. Маркетинг микс....................................................................................................10стр.
1. Продуктова политика.....................................................................................10стр.
2. Ценова политика.............................................................................................11стр.
3. Дистрибуционна политика............................................................................11стр.
4. Промоция.........................................................................................................13стр.
IX. Заключение............................................................................................................13стр.
X. Използвани източници.........................................................................................14стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024