. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Разработване и приложение на програми за обучение, тренинг, кариерно развитие и оценка на служителит
 
 
Каталожен номер:
7310
Област:
История
Дисциплина:
Разработване и приложение на програми за обучение, тренинг, кариерно развитие и оценка на служителит
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА КАРИЕРАТА
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
11.01.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД 2
1. Разработка на програми за управление на кариерата – същност и предмет 2
1.1. Изграждане на програми за развитие и управление на кариерата 4
1.2. Петте стадия в развитието на кариерата 6
1.3. Необходимостта от управление на кариерата 7
1.3.1. Външни фактори 7
1.3.2. Вътрешни фактори 8
2. Цели на управлението на кариерата 8
3. Процедури за управление на кариерата 9
4. Разработване на система за ефективност на кариерата 10
4.1. Развитие на кариерата на новоназначени служители 10
4.2. Развитие на кариерата на дългогодишни служители 11
4.3. Планиране на кариерата и трасиране на кариерата 11
5. Системи за управление на кариерата 12
Заключение 13
Ползвана литература 15 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022