. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Индустриален бизнес
 
 
Каталожен номер:
7267
Област:
Икономика
Дисциплина:
Индустриален бизнес
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ - източници, цена на капитала, разходи, сделки, добри практики
Страници:
25 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
унсс
Година:
2014
Добавена в сайта на:
22.12.2014
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Инвестиции и инвестиционен процес – същност и съдържание............1
2. Инвестиционни проекти – характеристика и предназначение..............4
3.Финансиране................................................................................................4
4.Финансиране на инвестиционните проекти..............................................5
4.1Вътрешни източници на финансиране.Цена на капитала.....................6
4.1.1Финансиране за сметка на неразпределаната печалба........................6
4.1.2Финасиране за сметка на амортизационни отчисления......................7
4.2Външни източници на финансиране. Цена на капитала........................9
4.2.1Акционерен капитал...............................................................................9
4.2.1.1 Набиране на капитал чрез емисия на обикновени акции. Цена на финансирането.................................................................................................9
4.2.1.2 Набиране на капитал чрез емисия на привилегировани акции. Цена на финансирането...........................................................................................11
4.2.2Заемен капитал........................................................................................13
4.2.2.1Набиране на капитал чрез емисия на облигации..............................13
4.2.3Лизинг......................................................................................................16
5. Средно претеглена цена на капитала........................................................19
6. Среднопретеглена цена на капитала като норма на дисконтиране на паричните потоци............................................................................................20
7. Европейски структурни фондове............................................................21
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021