. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
 
 
Каталожен номер:
7213
Област:
Икономика
Дисциплина:
АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „СПАРКИ” АД – ГР.РУСЕ
Страници:
27 стр.
Цена:
25 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2014
Добавена в сайта на:
10.12.2014
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

У в о д 3
Раздел І
ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “СПАРКИ” АД – гр.Русе
1.1. Кратка характеристика на макрорамката и сектора
на предприятието ....................................................................................................5
1.2. Кратко представяне на дружеството ....................................................8
1.3. Анализ на финансовото състояние на “СПАРКИ” АД чрез
експресен/комплексен подход................................................................................8
1.3.1. Приходи от продажби и финансови резултати ................................9
1.3.2. Рентабилност и ефективност на ......................................................10
1.3.3. Ликвидност на изследваните стопански единици .........................12
1.3.4. Финансова автономност ...................................................................13
1.3.5. Обръщаемост на активите ................................................................14
1.4. Приложение на Z-модели (Z-модел на Алтман) при
определяне на вероятността от несъстоятелност на “СПАРКИ” АД............................................................................................................................15

Раздел ІІ
ПЛАН/ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
(ПОДОБРЯВНЕ) НА “СПАРКИ” АД
2.1. Незабавни мерки за ограничаване на загубите и за натрупване
на положителен паричен поток ...........................................................................17
2.5. Управленските, организационните, техническите и други действия за осъществяване на програмата за финансово оздравяване ..................................................................................................................................18
З а к л ю ч е н и е 20
П р и л о ж е н и я 21
И з п о л з в а н а л и т е р а т у р а 27

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024