. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Умствено възпитание
 
 
Каталожен номер:
6873
Област:
Икономика
Дисциплина:
Умствено възпитание
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Умствено възпитание – същност, особености, задачи, форми на възпитание
Страници:
14 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ЮЗУ – „Неофит Рилски’’ –
Година:
2013
Добавена в сайта на:
27.08.2014
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:


1.Увод
2.Същност
3.Задачи
4.Съдържание
5.Процесът на умственото възпитание
- продължителност
-структура
-цели
6.Резултати
7.Методи, форми и средства на УВ
8.Примери за различните възрастови групи
9.Заключение
10.Използвани източници

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024