. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Транспортно-спедиторска дейност
 
 
Каталожен номер:
6704
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Транспортно-спедиторска дейност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Транспортно-спедиторска дейност с международен автомобилен транспорт и насоки за развитие
Страници:
60 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
01.06.2014
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 4
І. Същност и значение на международната транспортно-спедиторска дейност 6
1. Предпоставки за възникване на международната транспортно-спедиторска дейност 6
2. Същност на транспортно-спедиторската дейност 7
3. Световна федерация на спедиторските съюзи 10
ІІ. Организация на транспортно-спедиторската дейност 12
1. Организация на транспортно-спедиторската дейност при превоз на товари в международно съобщение 12
2. Основни транспортно-спедиторски операции 14
3. Приложение на иновационните методи в усъвършенстване на транспортно спедиторското обслужване 18
ІІІ. Правно-юридическа основа на транспортно спедиторската дейност 23
1. Правна същност на международната спедиция 23
1.1. Предмета на договора 24
1.2. Права и задълженията между страните 24
1.3. Превозни цени и начин на заплащане на превозите 26
1.4. Санкции и рекламации 27
1.5. Общи положения 27
2. Правно регламентиране на транспортно-спедиторската дейност в международния автомобилен транспорт 28
2.1. Международна товарителница СМR 32
2.2. Митническата конвенция за превоз на товари в международно съобщение с автомобилен транспорт под покритието на карнет TIR 34
2.3. Европейската спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосейни пътища 40
2.4. Спогодба АТR за международен автомобилен превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и специалните транспортни средства за тези превози. 42
ІV. Форми на транспортно-спедиторски операции в международния автомобилен транспорт 44
1. Транспортно-спедиторски операции при износ 45
2. Транспортно спедиторски операции при внос 48
3. Транспортно-спедиторски операции при превоз на транзитни товари 50
4. Транспортно-спедиторски операции при извършването на групаж на стоките при внос, износи транзит с автомобилен транспорт 51
V. Актуални проблеми и насоки за усъвършенстване на организацията на спедиторската дейност 55
Заключение 59
Използвана литература 60


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024