. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
6488
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Безопасност при работа на персонала на верига търговски магазини “Билла България“
Страници:
110 стр.
Цена:
86 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
11.04.2014
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод.........................................................................................
Глава първа: Теоретико – методологически основи на здравословните и безопасни условия на труд ........................................................................................

1. Национални норми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд..................................................….......................................................................
2. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.............................................................................................................................
3. Вътрешна нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд........................................................................................................................
4. Методология на анализа по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.............................................................................................................................
Глава втора: Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа в предприятието................................................................................................................

1. Служебен статус на длъжностните лица по безопасност
и здраве на работа............................................................................................................
2. Основни функции и направления в работата на длъжностните лица...................
3. Организация на работата на длъжностното лице...................................................
4. Практически подход в работата на длъжностното лице........................................
Глава трета: Оценка на риска за здравето и безопасността при работа на персонала на верига търговски магазини “Билла България “ ЕООД..............................................................................................................................

1. Обща характеристика на верига търговски магазини “Билла България “ ЕООД................................................................................................................................
2. Анализ на процедура по оценяване на риска във верига търговски магазини “Билла България “ ЕООД............................................................................................................
3. Основни мерки за намаляване на риска в “Билла България “ ЕООД – Филиал 160 – гр. София.........................................................................................................................
Заключение...................................................................................................................
Приложения...................................................................................................................
Използвана литература............................................................................................... 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022