. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Библиотечен маркетинг
 
 
Каталожен номер:
6099
Област:
Други
Дисциплина:
Библиотечен маркетинг
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на маркетинга. Стратегически маркетинг. Планиране на информационното осигуряване. Подбор на кадри. Социална отговорност.
Страници:
23 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
04.06.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
I. УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА 3
1. Същност 3
2. Обект на управление на маркетинга 3
3. Необходимост от управление на маркетинга 4
4. Концепции за управлението на маркетинга 4
5. Маркетинговата концепция: 5
6. Процес на управление на маркетинга 5
7. Етапи 6
II. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ 6
1. Въведение 6
2. Същност 7
3. Фази на разработването на маркетинговата стратегия: 8
4. Основни качества на всяка стратегия: 8
5. Стратегически процес: 9
6. Пречки : 9
7. Стратегически потребности 9
8. Стратегически компетенции: 10
9. Видове маркетингови стратегии 10
10. Решения 11
11. Заплахи 12
12. Слаби страни 12
III. ПЛАНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ 12
1. Същност 12
2. Видове информация: 13
3. Принципи за информационно осигуряване 13
4. Определяне на потребностите от информация 14
IV. ПОДБОР НА КАДРИ 14
1. Същност и значение, основни изиквания 14
2. Основни моменти 15
3. Набиране на кандидати 15
4. Методи за набиране на кандидати 17
Методи за вътрешно набиране 17
Методи за външно набиране 17
V. СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 21
1. Същност 21
Социалната отговорност, възприемана като социално задължение на организацията. 21
Социалната отговорност, възприемана като социална реакция на организацията. 22
Социалната отговорност, възприемана като социална активност на организацията. 22
ИЗТОЧНИЦИ: 23 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024