. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на проекти
 
 
Каталожен номер:
5808
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на проекти
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на проекти
Страници:
23 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2012
Добавена в сайта на:
04.09.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Основни елементи, етапи и цели на управлението на проекти..................................................................................................
2. Формулиране на понятието проект...............................................
2.1. Характеристики на проекта.........................................................
3. Предназначение на проекта...........................................................
4. Видове проекти...............................................................................
5. Фази на проекта. Жизнен цикъл на проекта..............................
5.1. Идентифициране на проекта.....................................................
5.2. Организационно планиране......................................................
5.3. Изготвяне на проекта.................................................................
5.4. Оценка на изготвения проект....................................................
5.5. Изпълнение на проекта..............................................................
5.6. Оценка на изпълнението на проекта........................................
5.7. Времево разположение на фазите на проекта.........................
6. Ключови компоненти на предложението за проект..................
6.1. Заглавна страница и резюме на проекта..................................
6.2. Цел и задачи на проекта............................................................
6.3. Методология и организация на дейностите по проекта.........
6.4. Подкрепа от организации-партньори.......................................
6.5. План-график на дейностите по проекта...................................
6.6. Бюджет на проекта.....................................................................
6.7. Логическа рамка на проектното предложение........................
6.8. Приложения към кандидатстващия проект.............................


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024