. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Бизнес план по Бизнес планиране
 
 
Каталожен номер:
5783
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес планиране
Вид на работата:
Бизнес план
Тема:
Бизнес План на фирма „Сисон” ЕООД , гр.Пловдив
Страници:
53 стр.
Цена:
20 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2008
Добавена в сайта на:
12.02.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание на плана

I. Кратко резюме за целите на плана

II.Oписание на фирма СИСОН ЕООД

III.Мисия и цели на СИСОН ЕООД
3.1 Мисия
3.2 Фирмени цели

IV.Ситуационен анализ
4.1 Aнализ на отрасъла-общ преглед
4.2 Силни и слаби страни на отрасъла
4.3 Анализ на микросредата
4.4 Анализ на макросредата
4.5 Анализ на пазара на мъжки ризи-обща картина на пазара

V.Анализ на конкурентите
5.1 Определяне на преките и потенциални конкуренти на СИСОН ЕООД
5.2 Ключови фактори за успех на СИСОН ЕООД
5.4 SWOT анализ на СИСОН ЕООД
5.5 Анализ на отрасловата конкуренция по модела на Портър

VI.Маркетингов план

6.1 Общ преглед на маркетинговата стратегия на СИСОН ЕООД
6.2 Мисия
6.3 Основни маркетигнови цели
6.4.Основни финансови цели
6.5 Целеви пазар и сегментиране
6.6 Макетингов микс
6.6.1 Продуктова политика
6.6.2 Ценова политика
6.6.3 Дистрибуционна политика
6.6.4 Комуникационна политика
6.6.5 Разпредление на ресурсите


VIII. Производствен план.


IX. . Организационна структура.

X. Финансов план

10.1 Приходи, разходи , печалби .
10.2. Анализ на продажбите чрез метод на критичната точка.


XI. Заключение.

XII. Приложения към бизнес плана.

XIII. Използвана литература.


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021