. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
 
 
Каталожен номер:
5671
Област:
Икономика
Дисциплина:
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗНИКВАНЕ, ПЕРИОДИ
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2011
Добавена в сайта на:
08.01.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. Първи стъпки на индистриалните отношения в Българи...............................................3
2. Трудовите конфликти в България в края на ХIХ век . Възникване на синдикално движение у нас.........................................................................................................................4
3. Първите трудови закони в България и развитието на индустриалните отношения.................................................................................................................................6
4. Индистриалните отношения в България през периода 1934-1944 год..........................6
5. Индистриалните отношения в България през периода 1944-1989 год.........................7
5.1. От 1944 до 1947 год......................................................................................................7
5.2. От края на 1947 и началото на 1948 год. до 1956 год..................................................8
5.3. От 1956 до 1980 год.......................................................................................................9
5.4. 5.4. От 1980 до 1989 год..................................................................................................9
6. Индустриални отношения в България след 1989 г..........................................................9
6.1. Първи етап (1989г. – 1991г.)..........................................................................................10
6.2. Втори етап (1991 – 1997 г.)............................................................................................10
6.3. Трети етап (1998 - 2003 г.)..............................................................................................10

6.4. Четвърти етап (след 2003г..............................................................................................10
7. Изводи.................................................................................................................................11
8. Литература......................................................................................................................................13
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024