. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 
 
Каталожен номер:
5670
Област:
Икономика
Дисциплина:
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ДЕТСКОТО НАСИЛИЕ
Страници:
21 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2012
Добавена в сайта на:
08.01.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Какво е насилие и как се стига до него..............................................................3
2. Факти за насилието като проблем на българите................................................3
3. Насилие над децата...............................................................................................4
4. Видове насилие.....................................................................................................4
5. Какво преживява жертвата на насилие..............................................................9
6. Последствие от насилието върху развитието на детето................................10
7. Статистика..........................................................................................................11
8. Органи за закрила на детето..............................................................................11
9. Превенция............................................................................................................13
10. Законова рамка за превенция на насилието над детето................................15
11. Законова рамка по отношение на сигнализирането......................................16
12. Мерки и мехамизми за превенция на телесното наказание.........................16
13. Доверие към институциите за закрила на детето...........................................19
14. Анализ.................................................................................................................20
15. Източници на информация................................................................................21

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021