. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономически анализ и планиране
 
 
Каталожен номер:
4624
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономически анализ и планиране
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Икономически анализ и оценка на зенитно ракетни комплекси по метода „разходи – ползи“
Страници:
46 стр.
Цена:
39 лв.
Година:
2010
Добавена в сайта на:
05.08.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Увод 3
І. Описание на ситуацията и алтернативите 3
1. Описание на ситуацията и определяне на операционните изисквания 3
2. Характеристика на алтернативите 3
2.1. Предварителен подбор 3
2.2. Основни цели 3
2.3. Описание на алтернативите 3
ІІ. Описание на метода „Разходи-ползи” 3
1. Място и роля на икономическия анализ при вземане на решения за осигуряване на въоръжение и бойна техника 3
2. Икономическият анализ като процес – описание на основните стъпки 3
2.1. Организация на анализа и подбор на експерти 3
2.2. Определяне на целите, идентификация на допусканията и ограниченията. Генериране на алтернативи. 3
2.3. Избор на разходен модел. Класификация, структура и определяне на разходите 3
2.4. Структуриране и определяне на ползите 3
2.5. Нормализация на данните 3
2.6. Определяне на теглови оценки и получаване на интегрална мярка на ефекта (ИМЕ) за всяка алтернатива 3
2.7. Съпоставяне на разходите и ползите 3
2.8. Анализ на риска, неопределеността и чувствителността 3
2.9. Оценка и ранжиране 3
2.10. Документиране на икономическия анализ и проверка за валидността на резултатите 3
ІІІ. Приложение на методическата процедура на анализа „разходи-ползи” за оценка и избор на нов зенитно-ракетен комплекс 3
Разходен модел 3
1. Получаване на общите разходи по жизнен цикъл на ЗРК-и 3
2. Отчитане на инфлацията 3
3. Общи дисконтирани разходи за ЖЦ на ЗРК-и по алтернативи в млн.лв. 3
4. Получаване на интегрална оценка на разходите (ИОР) 3
Оценка на ползите 3
1. Определяне на критериите 3
2. Определяне на параметрите при всеки критерий 3
3. Нормализация на данните 3
4. Определяне на тегловите оценки и получаване на интегрална мярка на ефекта (ИМЕ) за всяка алтернатива 3
5. Избор на алтернатива 3
6. Анализ на чувствителността 3
7. Оценка и ранжиране на алтернативите 3
Заключение 3
Използвана литература 3


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024