. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Бизнес мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
4563
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес мениджмънт
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Учебна практика на тема „Бизнес мениджмънт”
Страници:
45 стр.
Цена:
31 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2011
Добавена в сайта на:
24.07.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:


1. Увод 4
2. Описание на бизнес организацията 5
3. Мисия, визия и главна бизнес цел 6
4. Структура на организацията: 8
5. Размер на пазара и очаквано развитие 11
6. Клиенти 15
7. Услуги – заместители 17
8. Бариери за навлизане и излизане на пазара (в отрасъла) 17
9. Търговска и договорна сила на клиентите и доставчиците. 17
10. Стратегически анализ на факторите на външната макро среда и влиянието, което те оказват върху отрасъла и бизнеса.(PESTE) 18
11. Анализ на потенциала за развитие 21
Управление на персонала 21
Фирмени иновации и инвестиции 21
12. Политики, стратегии 22
Стратегии на база продуктово-пазарния профил на бизнеса 22
Конкурентни бизнес стратегии 22
Продукт 22
Пазар 23
Дистрибуция 23
Комуникация 23
13. Конкурентоспособност на продукцията 24
14. Финансови резултати 24
15. Растеж 24
16. Иновативност 24
17. Маркетингова гъвкавост 25
18. Мотивационни политики 25
19. Резултати от изследването 25
Резултати от анкетата 30
Резултати от анкетната карта към мотивационния профил 37
20. Препоръки 39
21. Изводи 40
22. Заключение 41
ИЗТОЧНИЦИ: 42
Приложения:
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024