. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Статистическо изследване на зависимости
 
 
Каталожен номер:
4485
Област:
Икономика
Дисциплина:
Статистическо изследване на зависимости
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
„Изследване на връзката между БВП и относителния дял на обучените учители в началното образование”
Страници:
15 стр.
Цена:
12 лв.
Добавена в сайта на:
05.07.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1.Въведение....................................................................................... 3

2.Анализ. Извадка............................................................................. 5

3. Първи етап: Дефиниране на нулевата и алтернативната
Хипотези…………………………………………………………………………….……....... 6

4. Втори етап: Определяне на риска за грешка α =0,05………………. 6

5. Трети етап: Метод за проверка………………………………………………… 6

6. Четвърти етап: Изчисляване на емпиричната характеристика. 8

7.Проверка на хипотезата................................................................ 14
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024