. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Бизнес мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
4474
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес мениджмънт
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Икономически методи за управление в бизнес организациите
Страници:
19 стр.
Цена:
17 лв.
Добавена в сайта на:
27.06.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
1. Уводни бележки…………………………………………………….стр. 3
2. Система на заплащане……………………………………………...стр. 5
3. Система на премиране……………………………………………...стр. 8
4. Участие на персонала в собствеността…………………………..стр. 10
5. Еднократни (целеви) награди……………………………….........стр. 13
6. Възнаграждение за желано поведение……………………...........стр. 15
7. Възнаграждение за икономия на разходи………………………..стр. 16
7.1 Възнаграждения за икономия на време………………………стр. 17
8. Възнаграждение за вътрешно премиране………………………..стр. 17
9. Заключителни бележки…………………………………………...стр. 18
10. Използвана литература и интернет ресурси……..………..........стр. 19


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024