. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Бизнес мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
4462
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес мениджмънт
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
„Типове организационни структури на управлението ”
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Добавена в сайта на:
26.06.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдъжание :

Увод ............................................................................................................................................................ 3
I. Традиционни организационни структури на управление ............................................................ 4
1. Линейна структура на управление........................................................................................... 4
2. Функционална структура на управление ................................................................................ 6
3. Линейно - щабна структура на управление............................................................................ 8
4. Смесена структура на управление ......................................................................................... 10
II. Модерни типове организационни структури на управление .................................................... 10
1. Матрична структура на управление ....................................................................................... 10
2. Дивизионална структура на управление ............................................................................... 12
3. Мрежова структура на управление ........................................................................................ 13
III. Избор на структура на уптравление ............................................................................................ 13
IV. Основни препоръки за проектиране на управленски структури ............................................. 14
Заключение ............................................................................................................................................. 15
Информационни източници .................................................................................................................. 16 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024