. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Бизнеспланиране
 
 
Каталожен номер:
4224
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнеспланиране
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
БИЗНЕС ПЛАН НА РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ ЕЛЕМАР „ ООД
Страници:
27 стр.
Цена:
25 лв.
Добавена в сайта на:
27.03.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


Раздел I
Мисия и цели 4 стр.

Раздел II
Представяне на лечебното заведение 5 стр.
Ресурси 6 стр.
Човешки ресурси 5 стр.
Материални ресурси 11 стр.
Финансови ресурси 12 стр.

Раздел III
Анализ на пазарните позиции 12стр.
Обща пазарна среда 12 стр.
Анализ на макросредата 12 стр.
Анализ на микросредата 13 стр. SWOT Анализ 17 стр.
Раздел IV
Маркетингов план 19 стр.

Раздел V
Финансов план 21 стр.

Заключение 25 стр.
Приложение № 1 26 стр.
Приложение № 2 27 стр.


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023