. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Системи за управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
4148
Област:
Икономика, Публична администрация
Дисциплина:
Системи за управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Управление на възнагражденията
Страници:
14 стр.
Цена:
15 лв.
Добавена в сайта на:
21.02.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание


І.Обща постановка…………………………………………………1

ІІ.Механизми за управление на трудовите възнаграждение

1. Система на заплащане по време……………………………………..2
2. Система на заплащане според изработеното……………………3
3. Смесената система на заплащане…………………………………...3
4. Многофакторни системи за заплащане…………………..……….3
5. Системата на заплащане според индивидуалния принос….3

ІІІ. Дейности в системите за управление на възнагражденията4

1. Немонетарни възнаграждения………………………………4
2. Придобивки…………………………………………………....4
3. Структурата на заплащане на работната заплата……………..4
4. „Управление на изпълнението”……………………………………….5

ІV.Елементите на системата за управление на възнагражденията………………………………………………………………..5

V.Роля на външната и вътрешната среда върху възнагражденията………………………………………………………………..7

VІ. На практика-фирма “Aviatrans” ООД………………………8


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023