. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Международни отношения
 
 
Каталожен номер:
4147
Област:
Икономика, МИО
Дисциплина:
Международни отношения
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Международните организации като механизъм за организиране на международните отношения
Страници:
31 стр.
Цена:
31 лв.
Добавена в сайта на:
21.02.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание


I. Увод

II. Възникване и развитие на международните отношения посредством международните организации

III. Организационна структура на международните организации

1. Органи на международните организации
2. Елементи на международните организации
3. Класификация на международните организации
3.1. Специализирани организации
3.2. Международни неправителствени организции
3.3.Междуправителствени организации

IV. Роли на международните организации в процеса на осъществяване на международните отношения

1. Международните организации като инструменти на политиката
2. Международните организации като систематични модификатори на държавното поведение

V. Някои организации подпомагащи механизма на международните отношения

VI. Заключение


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023