. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Източници на правото
 
 
Каталожен номер:
4029
Област:
Право
Дисциплина:
Източници на правото
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Добавена в сайта на:
11.12.2011
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


1.Източник на правото.Определение 2

2.Видове източници на правото.Класификация 3
2.1.Писани и неписани източници 3
2.2.Официални и неофициални източници 3
2.3.Основни и второстепенни източници 4
2.4.Първични и вторични източници 5
2.5. Надзаконови, закони и подзаконови източници 5

3.Писано и неписано право. Закон и обичай. 6
3.1.Правен обичай. 6
3.2.“Правен прецедент” 7
3.3.Закон 8

4. Други нормативни актове с държавно-властнически произход като източник на правото 8
4.1.Нормативни актове на законодателната власт на парламента 9
4.1.1. Конституция 9
4.1.2 Нормативни актове на изпълнителната власт 9
4.1.3.Нормативни актове на органите на местното самоуправление 10

5. Масовите договори, нормативните съглашения като източници на правото. 10
5.1.Масови договори 10
5.2Нормативни съглашения. 11

6.Съдебната практика като източник на правото 11

7.Заключение 12


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023