. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление, Предприемачество, Транспорт
 
 
Каталожен номер:
2509
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление, Предприемачество, Транспорт
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бизнес план на автомобилни превози в страната
Страници:
13 стр.
Цена:
5 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :


1. ВИД НА РЕГИСТАЦИЯ НА БИЗНЕСА

2. ЛИЧНИ ДАННИ

3. ОБРАЗОВАНИНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

4. ТРУДОВА БИОГРАФИЯ

5. БИЗНЕС ИДЕЯ

6. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

7. ПРЕДПОЛАГАЕМИ КОЛИЧЕСТВА НА ПРОДАЖБИ

8. ПОМЕЩЕНИЯ

9. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

10. МАТЕРИАЛИ

11. РАБОТНА СИЛА

12. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

13. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

14. ПЛАН ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО ИМ

15. ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ( БИЗНЕС ПЛАН )

16. ПРГНОЗЕН ПАРИЧЕН ПОТОК
1. ВИД НА РЕГИСТАЦИЯ НА БИЗНЕСА


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021