. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по МИО
 
 
Каталожен номер:
2368
Област:
Икономика
Дисциплина:
МИО
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Икономиката на република Германия
Страници:
32 стр.
Цена:
25 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Географско положение граници и големина.
2. Природни условия и ресурси.
3. Полезни изкопаеми.
4. Климат.
5. Води.
6. Почви, растителност и животински свят.
7. Население.
а) статистически данни.
8. Държавно устройство и управление.
9. Стопанство.
а) сравнителна таблица.
10. Промишленост.
а) Енергетика.
б) Черна металургия
в) Цветна металургия
г) Машиностроене
д) Химическа промишленост.
е) Хранително – вкусова промишленост
11. Селско стопанство
а) Растениевъдството
б) Животновъдство
12. Транспорт
13. Туризъм.
14. Икономически връзки
15. Икономически райони и градове.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024