. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по УЧР
 
 
Каталожен номер:
2336
Област:
Икономика
Дисциплина:
УЧР
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ “Царица Йоанна”ЕАД
Страници:
56 стр.
Цена:
39 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА – Анализ на дейността и условията на труд в МБАЛ“Царица Йоанна” ЕАД 3
1. Обща характеристика на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД 3
1.1. Общо представяне 3
1.2. Обща финансова характеристика 6
2. Анализ на състоянието на условията на труд 9
2.1. Анализ на факторите на условията на труд 10
3. Санитарно – битови условия 22
4. Субекти на системата за управление на БЗУТ 24
4.1. Работодатели 26
4.2. Функционални звена 28
4.3. Сужби по трудова медицина 30
4.4. Комитет по условията на труд 38
4.5. Работници и служители 40
5. Вътрешна нормативна уредба 43
6. Инструктаж 46
7. Оценка на риска 48
ГЛАВА ВТОРА – Изводи и препоръки 53
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 58
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022