. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
2311
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Информационни системи
Страници:
40 стр.
Цена:
25 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
I. Знания, данни и информация.
1.1 Характерни черти на данните
1.2 Обработка на данните
II. Същност и характерни черти на информацията
2.1. Що е информация?
2.2 Характерни черти на информацията
III. Класификация на информацията
IV. Обща теория на системите
4.1 Що е система?
V. Характерни черти и свойства на системите
5.1 Синергетика
5.2 Йерархичност
5.3 Диференциация и холизъм
5.4 Взаимосвързаност
5.5 Целенасоченост.
VI. Основни компоненти на системата
6.1 Процес на трансформация
6.2 Граници на сиситемата
6.3 Околна среда
6.4 Връзки в системата
VII.Видове системи
7.1 Затворени и отворени системи
7.2 Детерминирани, стохастични и самоорганизиращи се системи. VIII. Характерни черти на ИС. IX. Основни компоненти на ИС
X.Развитие на ИС. XI. Компютърни поколения
11.1 Първо поколение – техники, използващи ел.лампи
11.2 Второ поколение – транзисторни технологии
11.3 Трето поколение – интегрални схеми
11.4 Четвърто поколение – микропроцесорни технологии
11.5 Пето поколение – бъдещето на компютърните технологии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021