. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Лекции по Корпоративни финанси
 
 
Каталожен номер:
2213
Област:
Икономика
Дисциплина:
Корпоративни финанси
Вид на работата:
Лекции
Тема:
Лекции по корпоративни финанси
Страници:
70 стр.
Цена:
17 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
КОНСПЕКТ

1. Същност на финансовата система и финансовото управление на корпорацията.

2. Концепции за финансов анализ.

3. Основни направления на финансовия анализ. Информационни източници.

4. Стойност на парите във времето.

5. Финансови изчисления. Финансово класифициране. Основни финансови съотношения. Приложение на финансовия анализ. Анализ на парични потоци.

6. Краткосрочни финансови решения. Кредитен анализ, кеш-мениджмънт.

7. Опции. Видове, приложение.

8. Стойността оценка на корпоративните ценни книжа. Оценка на акции и облигации.

9. Риск и ефективност. Характеристика. Измерване. Портфейл от ценни книжа.

10. Дългосрочни финансови решения. Капиталово бюджетиране. Етапи. Използвани методи.

11. Дългосрочно външно финансиране. Анализиране на капиталовите ресурси. Емитиране на акции. Облигационни заеми.

12. Капиталова структура и дивидентна политика. Левъридж. Ограничения за използване на финансовата задлъжнялост.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024