. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ФИНАНСИ
 
 
Каталожен номер:
15222
Област:
Икономика
Дисциплина:
ФИНАНСИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РОЛЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В Р. БЪЛГАРИЯ
Страници:
23 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2022
Добавена в сайта на:
18.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


1.Финансова система и финансова политика 3
2. Независим контрол, осъществяван от Сметната палата. Особености на организацията и технологията на контрол 6
4. Нормативна уредба 9
5. Одитна дейност 10
6. Организация на контрола 11
7. Технология на осъществяваната дейност 12
8. Одит и заверка на отчети 13
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 14
ПРИЛОЖЕНИЯ 15


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024