. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15219
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Съдържателни и технологич-ни модели на работа с гатанки в родноезиковото обучение в начален образователен етап
Страници:
54 стр.
Цена:
145 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2022
Добавена в сайта на:
18.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1.1. Същност на гатанката

ГЛАВА ВТОРА
МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ГАТАНКИ В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП
2.1. Учебното съдържание за гатанки и Наредба № 5
2.2. Учебното съдържание за гатанки според учебните програми по български език и литература за начален образователен етап
2.3. Учебното съдържание за гатанки според учебниците по българ-ски език и литература за начален образователен етап
ГЛАВА ТРЕТА
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
МЕТОДИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ГАТАНКИТЕ В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАПЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Анкета за родители
Приложение № 2
Анкета за учители
Приложение № 3
Анкета за ученици
Приложение № 4
Презентация върху урок по текста „Гатанка“ 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024