. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
15218
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Стратегии за управление на конфликти
Страници:
17 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
ВУАРР
Година:
2022
Добавена в сайта на:
18.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 3
1. Същност на конфликта 3
2. Видове конфликти 5
3. Конфликтът като процес. Фази на протичане и развитие. 8
3.1. Предконфликтен етап 8
3.2. Явен (открит) конфликт 10
3.3. Следконфликтен етап 11
4. Стратегии и форми на управление на конфликта 12
Заключение 16
Използвана литература 17


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024