. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по АВТОМАТИКА И МЕХАТРОНИКА
 
 
Каталожен номер:
15211
Област:
Технически науки
Дисциплина:
АВТОМАТИКА И МЕХАТРОНИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
УПРАВЛЕНИЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА МЕЛНИЦА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ С PLC
Страници:
50 стр.
Цена:
110 лв.
Университет:
РУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
17.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1 ОБЗОР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СХЕМНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ С ЧЕСТОТНИ ИНВЕРТОРИ 4
 Управление на външни спирачки 4
 Автоматична адаптация на рампата на спиране 4
 Честотен регулатор на фирма Danffos. 6
 Релейни елементи 9
 Структурни и принципни схеми на средства за автоматично управление на скоростта на асинхронни електродвигатели с честотно управление 10
 Силови схеми на трифазни мостови ПЧ с IGBT транзистори. 12
 Формулиране на цел и задачи 17
ГЛАВА 2 СХЕМНО РЕШЕНИЕ 18
 Електродвигател 19
 Програмируем контролер (PLC) 21
 Контактор 22
 Моторни прекъсвачи (моторни защити) + блок контакти 23
 Честотен преобразувател 24
ГЛАВА 3 СХЕМНО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНАТА БЛОК СХЕМА 26
 Свързване на PLC – EASY 822 DC-TCX с инвертор DF51 26
 Параметри на инвертора : 28
 Силова схема на мелницата 29
 Цялостна силова схема 34
 Оперативна схема за управление на двигателите на лентите 35
 Управление на пневматиката 37
 Силова схема на ленти 1 и 2 38
 Свързване на контролера 40
 Цялостно управление на двигатели 1,2 клапа К и шибърите на бункери 1 и 2 43
ГЛАВА 4 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 44
 Алгоритмична блок-схема 44
 Програма за работа на мелницата, заложена в PLC 45
 Програмата за работа на мелницата - функционална блок -диаграма FBD 47
ИЗВОДИ 49
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 50


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024