. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
15209
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Финансови взаимоотношения между централната и местната власт
Страници:
20 стр.
Цена:
25 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2023
Добавена в сайта на:
17.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1.Финансови взаимоотношения през годините.................................................................. 1
2.Фискална децентрализация............................................................................................... 1
3.Субсидии............................................................................................................................. 4
4.Форми на взаимодействие на общинския с централния бюджет................................ . 5
4.1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности.............. 5
4.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности..................................................... 6
4.3. Целева субсидия за капиталови разходи..................................................................... 7
5. Механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2020 г.... 7
6.Сравнителен анализ на финансовите субсидии между община Кюстендил и община Дупница................................................................................................................................13
7. Заключение....................................................................................................................... 15
Приложение 1....................................................................................................................... 16


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024