. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Физическо възпитание
 
 
Каталожен номер:
15119
Област:
Други
Дисциплина:
Физическо възпитание
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЧКИ, ТРЕНИРАЩИ ФУТБОЛ
Страници:
77 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Година:
2016
Добавена в сайта на:
06.02.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД 3
ГЛАВА ПЪРВА. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 5
I.1. Поява и развитие на женския футбол 5
I.2. Възрастови особености в развитието на учениците 10
I.3. Характеристика на видовете подготовка. Особености в подготовката на ученички, трениращи футбол 15
ГЛАВА ВТОРА. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 40
II.1. Цел и задачи на изследването 40
II.2. Предмет, обект и контингент на изследването 40
II.3. Методика на изследването 41
II.4. Организация на изследването 47
ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 48
III.1. Резултати от прилагане на вариационен анализ 48
III.2. Резултати от прилагане на проверка на хипотези 60
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 72
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 74
ПРИЛОЖЕНИЯ 77

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023