. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Образователен мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
15106
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Образователен мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Подобряване на комуникационната среда в управлението на класната стая чрез използване на конструктивистки модел на обратна връзка
Страници:
73 стр.
Цена:
145 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
21.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Увод
ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
1.1 Конструктивизъм
1.1.1 Основни принципи на конструктивизма
1.1.2 Последици от конструктивизма за учене и преподаване
1.2 Конструктивистко преподаване
1.2.1 Ефективност на конструктивисткото преподаване
1.2.2 Конструктивистки модели за преподаване
1.2.3 Стратегии за конструктивистко преподаване
1.3. Казус за използване на конструктивисткия подход на преподаване
1.4 Резюме на конструктивисткото преподаване
1.5 Исторически контекст на изследванията на образователната среда
1.6 Изследване на минали среди в класната среда
1.7 Въпросник за отношението
1.8 Обратна връзка
1.9 Обобщение

ГЛАВА II. ЦЕЛ, МЕТОДОЛОГИИ И ХИПОТЕЗИ
2.1 Хипотези на изследването
2.2 Обосновка на проучването
2.3 Методология 2,5,1?
2.3.1 Цел и цели на изследването
2.3.2 Количествен метод
2.3.3 Качествен метод
2.4 Инструменти
2.5 Процедури оценяване
2.6 Събиране на данни

ГЛАВА III. ЕМПИРИЧНО-АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
3.1 Анализ и интерпретация на данни
3.2 Резултати
3.3 Описване на разликите между действителната и предпочитана среда в класната стая на учениците
3.4 Подобряване на средата в класната стая
3.5 Заключение
4. Използвани източници
5. Приложения


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024